ASOS – Czas na Seniora

asos logo 300x110 - ASOS - Czas na Seniora logo mrpips 300x75 - ASOS - Czas na Seniora

Czas na Seniora w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań uzyskało dofinansowanie na kontynuację działań w zakresie Polityki Senioralnej, realizację projektu z Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu III.  Partycypacja społeczna osób starszych pn. „Czas na seniora w  Metropolii  Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, który realizowany będzie w ramach III filara współpracy – budowania trwałych partnerstw terytorialnych.

Polityka Senioralna jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w latach następnych. Biuro Stowarzyszenia AKO nawiązało współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz nieformalnymi organizacjami zrzeszającymi Seniorów. Planujemy również zawiązać koalicję z uczelniami i szkołami technicznymi z obszaru AKO w celu budowania m.in. systemu wymiany doświadczeń międzypokoleniowej, czy też tworzenia Klubów Seniorów na obszarze AKO.

Projekt „Czas na seniora w Metropolii  Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany będzie w terminie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na obszarze Metropolii Poznań  (22 samorządy gminne) oraz w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (21 samorządów gminnych).

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez zwiększenie  aktywności społecznej tych osób.

Podstawowym celem szczegółowym działań będzie nabycie przez uczestnika/ uczestniczkę – Seniora wiedzy na temat możliwości obywatelskiej i społecznej aktywności zagwarantowanej przez czynne i bierne prawo wyborcze oraz

  1. podniesienie stopnia partycypacji w procesach decyzyjnych, w tym zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki lokalnej;
  2. upowszechnianie wolontariatu wśród Seniorów zamieszkujących Metropolię Poznań oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską;
  3. zwiększenie kompetencji wśród osób starszych w zakresie partycypacji oraz urzędników miejskich w zakresie współpracy z seniorami.

Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 23 samorządach Metropolii Poznań oraz w samorządach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wśród urzędników odpowiedzialnych za realizację Polityki Senioralnej.

Projekt będzie polegał na organizacji 43 dwudniowych warsztatów (po jednym spotkaniu w każdym samorządzie Metropolii Poznań oraz w każdym samorządzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w których weźmie udział co najmniej 17 osób, Seniorzy z danej gminy oraz 2 urzędników (w tym Radni) odpowiedzialni za realizację Polityki Senioralnej w danej gminie, organizacje pozarządowe lub Kluby Seniora.

Warsztaty będą miały charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb gminy, moderowane przez specjalistów rozumiejących potrzeby Seniorów oraz mających doświadczenie w procesie partycypacji senioralnej, co pozwoli w krótkim czasie wypracować konkretne rekomendacje nadające się do wdrożenia w danym samorządzie.

Dwudniowe warsztaty będą się składać z 5 komponentów, a mianowicie.:

  1. Świadomy Senior – Mój potencjał na plus.
  2. Budujemy komunikatywność, pewność siebie i asertywność.
  3. Aktywny Senior – Seniorzy działają wspólnie – seniorzy działają społecznie.
  4. Obywatelski Senior.
  5. Giełda usług dla Seniorów.

Po przeprowadzeniu 21 warsztatów na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej  zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca realizację projektu – wszystkie warsztaty
i wypracowane wnioski w trakcie ich trwania, w której udział wezmą Seniorzy, Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie i  Prezydenci miast wchodzących w skład Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej.

Na postawie przeprowadzonych warsztatów powstanie szczegółowy raport do wykorzystania przez inne polskie samorządy oraz przez Seniorów z całego kraju. Ponadto na bazie doświadczeń, dyskusji podczas warsztatów oraz na bazie najlepszych praktyk w Polsce przygotowane zostaną cztery  poradniki dla Seniorów w wersji elektronicznej, które zostaną rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i młodzieżowych rad, abyśmy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami. Publikacja zostanie przygotowana przez specjalistów w zakresie Seniorów. Będą to następujące pozycje:

–  Poradnik dla Seniorów – „Komunikatywny Senior, asertywny Senior, skuteczny Senior”,

–  Poradnik dla Seniorów – „Robimy projekt senioralny!”,

–  Poradnik dla Seniorów – Pozyskiwanie środków na inicjatywy Seniorów”,

–  Poradnik dla Seniorów – „Rozwijamy Klub Seniora”.

Ponadto, podczas spotkań chcielibyśmy zachęcić tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili do przystąpienia, do sieci Światowej Organizacji Zdrowia WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych („Miasta Przyjazne Starzeniu – sieć WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych oraz przygotowanie przestrzeni do życia w społeczeństwie starzejącym się”).

PROJEKT „CZAS NA SENIORA” PODSUMOWANY. TO DROGOWSKAZ DO DALSZYCH DZIAŁAŃ DLA SENIORÓW

Czas życia Polaków wydłuża się, a starość nie musi oznaczać tylko wizyt u lekarza. Coraz więcej seniorów chce żyć aktywnie, dbać o siebie i otaczający ich świat. Odpowiednią przestrzeń i warunki do takiej aktywności muszą stworzyć jednak samorządy. M.in. dlatego gminy, które tworzą Aglomerację Kalisko-Ostrowską i Metropolię Poznań przeprowadziły projekt „Czas na Seniora” dla starszych mieszkańców łącznie 40 gmin. 27 listopada 2019 roku podsumowano te działania i przedstawiono najważniejsze punkty polityki senioralnej, która ma w najbliższych dekadach uwzględniać potrzeby seniorów. Szczegóły konferencji podsumowującej projekt znajdziecie TUTAJ

 

Realizowane warsztaty:

I. MIASTO KALISZ  – warsztaty dla Seniorów – 6 – 7 czerwca 2019 r.

II. GMINA GOŁUCHÓW – warsztaty dla Seniorów – 10 – 11 czerwca 2019 r.

III. GMINA BLIZANÓW – warsztaty dla Seniorów – 13 – 14 czerwca 2019 r.

IV. GMINA MIASTO STAWISZYN – warsztaty dla Seniorów – 25 – 26 czerwca 2019 r.

V. GMINA MYCIELIN – warsztaty dla Seniorów – 26 – 27 czerwca 2019 r.

VI. GMINA CEKÓW-KOLONIA – warsztaty dla Seniorów – 1 – 2 lipiec 2019 r.

VII. GMINA KOŹMINEK – warsztaty dla Seniorów – 4 – 5 lipiec 2019 r.

VIII. GMINA LISKÓW – warsztaty dla Seniorów – 8 – 9 lipiec 2019 r.

IX. GMINA ŻELAZKÓW – warsztaty dla Seniorów – 11 – 12 lipiec 2019 r.

X. GMINA MIASTO OPATÓWEK – warsztaty dla Seniorów – 15 – 16 lipiec 2019 r.

XI. GMINA SZCZYTNIKI – warsztaty dla Seniorów – 18 – 19 lipiec 2019 r.

XII. GMINA BRZEZINY – warsztaty dla Seniorów – 22 – 23 lipiec 2019 r.

XIII. GMINA GODZIESZE WIELKIE – warsztaty dla Seniorów – 25 lipiec 2019 r.

XIV. GMINA MIASTO NOWE SKALMIERZYCE – warsztaty dla Seniorów – 29 – 30 lipiec 2019 r.

 XV. GMINA PRZYGODZICE – warsztaty dla Seniorów – 5 – 6 sierpnia 2019 r.

XVI. GMINA SOŚNIE – warsztaty dla Seniorów – 8 – 9 sierpnia 2019 r.

XVII. GMINA MIASTO ODOLANÓW – warsztaty dla Seniorów – 12 – 13 sierpnia 2019 r.

XVIII. GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI – warsztaty dla Seniorów – 19 – 20 sierpnia 2019 r.

XIX. GMINA MIASTO RASZKÓW – warsztaty dla Seniorów – 22 – 23 sierpnia 2019 r.

XX. MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI – warsztaty dla Seniorów – 26 – 27 sierpnia 2019 r.

XXI. GMINA SIEROSZEWICE – warsztaty dla Seniorów – 28 – 29 sierpnia 2019 r.

Odsłony: 134

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support