Wykształcone społeczeństwo

Wykształcone społeczeństwo

 

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju Aglomeracji jest wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego. Jest to uwarunkowane tym, że kapitał ludzki jest najważniejszym czynnikiem dla współczesnych procesów rozwojowych. Tworzą go osoby (mieszkańcy) aktywnie lub potencjalnie uczestniczące w działalności społeczno-gospodarczej ze względu na posiadaną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności.

Szczególna rola z punktu widzenia możliwości rozwoju gospodarczego Aglomeracji przypada szkolnictwu zawodowemu. Problem stanowi profil kształcenia zawodowego oraz jego niedostosowanie do potrzeb rynku. Brakuje, zwłaszcza poza rdzeniem AKO kierunków kształcenia nastawionych na potrzeby nowoczesnego przemysłu. Dlatego należy podjąć działania ukierunkowane na wprowadzenie zintensyfikowanej współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, tak aby realizowane kształcenie korespondowało z potrzebami rynku pracy. Pożądane są również działania wspierające indywidualne potrzeby uczniów. Potencjał społeczno-gospodarczy w długim okresie budowany jest poprzez przełamywanie barier w zakresie dostępu do edukacji. Diagnoza wykazała, że należy podjąć szereg działań zmierzających do podniesienia warunków i jakości edukacji, dostępu do nauki oraz poprawić infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową.

Views: 159

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content