Powołania Zespołu roboczego do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Mając na względzie konieczność właściwego przygotowania się do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz celem spełnienia wymogów powołania organu doradczego wynikającego z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027 w Polsce, tj. zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” (zwana dalej Strategią) powołuje się Zespół roboczy do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (zwany dalej Zespołem roboczym ds. Strategii lub Zespołem).

Wybór Członków Zespołu roboczego ds. Strategii, tj. przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, organizacji pracowników i pracodawców, innych organizacji społecznych niezależnych od organów rządowych i pozarządowych do prac Zespołu roboczego do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” został przeprowadzony zgodnie z zapisami uchwały Nr TO/3/2022 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 4 kwietnia 2022 ze zmianami (tj. uchwałą zmieniającą Nr TO/7/2022 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 9 maja 2022 roku oraz uchwałą Nr TO/8/2022 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 6 czerwca 2022 roku). Członkami Zespołu zostają również pracownicy Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, tj. Dyrektor Biura, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu roboczego ds. Strategii, a także Specjalista Koordynator ZIT.

Dla realizacji zadania określonego w ust.1 powołuje się Zespół roboczy do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w następującym składzie:

1) w zakresie partnerów gospodarczych:

a) Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu reprezentowana przez Pana Tomasza Gałęzkę,

b) Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości reprezentowane przez Panią Paulinę Starzyńską,

c) Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski reprezentowany przez Pana Krzysztofa Koszelę,

d) Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu reprezentowane przez Panią Izabelę Rącka,

e) LGD Stowarzyszenie „ Długosz Królewski” reprezentowana przez Panią Ewelinę Trelę,

f) Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy reprezentowane przez Pana Wojciecha Wasika;

2) w zakresie partnerów społecznych:

a) NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa reprezentowany przez Panią Magdalenę Brzeżańską,

b) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/Kalisz reprezentowane przez Pana Andrzeja Urbaniaka,

c) Fundacja Animacja reprezentowana przez Panią Lucynę Roszak;

3) w zakresie partnerów działających na rzecz ochrony środowiska wraz ze zmianami klimatu:

a) Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka reprezentowany przez Pana Dariusza Korczyńskiego,

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowany przez Panią Jolantę Ratajczak,

c) Stowarzyszenie Wielkopolski Klub Ekologiczny reprezentowane przez Pana Ryszarda Chmielinę,

d) Kaliskie Towarzystwo Rowerowe „Cyklista” reprezentowane przez Pana Krzysztofa Wydrę;

4) w zakresie partnerów naukowych:

a) Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu reprezentowana przez Pana Artura Kijewskiego;

5) ze strony Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska:

a) Ewa Milewska – Dyrektor Biura,

b) Ewa Woźniak – Specjalista Koordynator ZIT.

 

Zmiana składu osobowego Zespołu roboczego ds. Strategii wymaga podjęcia uchwały przez Radę Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Do udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu roboczego ds. Strategii, Przewodniczący Zespołu może zapraszać osoby niebędące Członkami Zespołu.

Zespół wykonuje swoje zadania w okresie wdrażania „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w perspektywie na lata 2021-2027.

Szczegółowa uchwała w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w załączeniu.

Odsłony: 36

Załączniki:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support