Gmina Brzeziny

herb brzeziny 116x150 - Gmina BrzezinyGmina Brzeziny. Badacze czasów prehistorycznych dowodzą, że w odległej przeszłości tereny obecnej gminy Brzeziny porośnięte były bagnistymi lasami. Osadnictwo najwcześniej zaczęło się rozwijać w dolinie płynącej tu Prosny. Wzdłuż jej lewego brzegu prowadził odcinek tzw. “Szlaku Bursztynowego”. Tędy kupcy rzymscy podążali przez Kalisz, Konin i Kruszwicę nad Bałtyk po cenny jantar.

Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowościach gminy Brzeziny odnoszą się do Ostrowa. W roku 1293 książę Polski Przemysław II nadał komesowi Tarszczynowi Ostrów nad Prosną. Następny dokument dotyczący Ostrowa pochodzi z 1420 roku za panowania Władysława Jagiełły. Dowiadujemy się z niego, że dotychczasowy właściciel sprzedał wieś Ostrów miastu Kaliszowi. Od tego czasu do nazwy dodano przymiotnik “Kaliski”.

Do najstarszych miejscowości okolic Brzezin należą też Przystajnia i Pieczyska. Historyczne odniesienia tych miejscowości świadczą o ich pochodzeniu i wieku. Nazwa Przystajnia pochodzi od słowa “przystanek”, co pozwala wnioskować, że kupcy rzymscy podążający bursztynowym szlakiem tu właśnie odpoczywali. Nazwy takich miejscowości jak Zajączki czy Bugaj pochodzą od nazwisk ich założycieli, a Brzezin czy Świerczyny od rodzaju zalesienia. Od ukształtowania powierzchni i charakterystycznych właściwości terenu ukuto nazwy: Zagórna, Ostrów, Jamnice, Moczalec.

Pierwsze wzmianki historyczne o siedzibie gminy – Brzezinach sięgają 1685 roku. Wtedy to na dobrach leśnych arcybiskupów gnieźnieńskich prymas Mikołaj Prażmowski zakłada kuźnię. Okoliczne osady powstały na tzw. pustkowiach. Warto wiedzieć, że wszystkie wsie z terenu dzisiejszej gminy Brzeziny dzieliły się od XV wieku według własności na: królewskie (Pieczyska i Ostrów Kaliski), szlacheckie (Przystajnia) i duchowne (Czempisz i Dzięcioły). Obszary pól między Godzieszami, Brzezinami oraz Zajączkami, jak również wsie: Czempisz, Dzięcioły, Rożenno i Dzikie były własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Dobra te przeszły na skarb państwa po II rozbiorze Polski w 1793r.

Po utworzeniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego upaństwowione dobra kościelne dostały się generałowi Józefowi Zajączkowi. Za jego rządów ok. 1810 roku powstaje droga z Brzezin do Głuszyny, tzw. “trakt wieluński” i droga Brzeziny – Godziesze, przy której generał Zajączek zakłada nową wieś pod nazwą Aleksandria.

Po upadku Napoleona Kalisz wraz z powiatem znalazł się pod panowaniem Rosji, a następnie włączony został do Królestwa Polskiego. Od tego czasu rzeka Prosna staje się odcinkiem granicy między zaborem pruskim i rosyjskim. Wzdłuż granicznej rzeki wybudowano strażnice zwane kordonami. Do dziś zachował się w Brzezinach murowany budynek, w którym mieścił się kordon graniczny II rzędu.

Pod koniec XIX wieku w Brzezinach osiedliła się niemiecka rodzina Schlösserów i wybudowała tutaj pałac. 19 listopada 1944 roku majątek zaatakowała grupa 17 żołnierzy AK dowodzona przez Edwarda Feja. Po wyzwoleniu pałac Schlösserów stanął w ogniu. Z dawnej posiadłości do dziś zachował się czworak (stopniowo rozbudowywany i modernizowany przez jego obecnych mieszkańców) oraz pochodząca z 2 połowy XIX wieku – obora.

Choć gmina Brzeziny nigdy nie znalazła się w centrum wydarzeń wojennych, ma ona również swoich bohaterów. W parku brzezińskim znajduje się odsłonięty w 1964 roku pomnik ku czci 16 mieszkańców zamordowanych w czasie II wojny światowej.

1 września 1989 roku w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej poświęcono, wmurowaną na budynku Urzędu Gminy Brzeziny, tablicę upamiętniającą żołnierzy, którzy polegli w wojnie obronnej 1939 roku.

Uwagę należy również zwrócić na budynek pochodzący z 1920 roku – strażnicę OSP Brzeziny.

Trudno zaliczyć Brzeziny do gmin zabytkowych. Niemniej znajdują się tu obiekty warte obejrzenia.

Jednym z najstarszych jest spichlerz należący do Lucjana Molki z Aleksandrii. Jego powstanie datuje się na XVIII wiek.

W roku 1920 ks. Franciszek Hofman poświęcił kościół pod wezwaniem Św. Krzyża w nowo utworzonej parafii w Brzezinach. Świątynia powstała w wyniku przebudowy stajni folwarcznej. Sam budynek trudno zaliczyć do zabytków. Kościół służył wiernym do 2000 roku, kiedy to oddano do użytku nowy kościół. Budowę nowej świątyni rozpoczął w 1997 roku ksiądz proboszcz Stanisław Soliński. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu ks. proboszcza a także ofiarności i bezinteresownej pomocy parafian udało się zakończyć budowę kościoła. Obecnie są tu odprawiane wszystkie nabożeństwa. W kościele można podziwiać misternie wykonany i w 2003 roku odnowiony drewniany ołtarz, którego centralną część stanowi obraz przedstawiający znalezienie krzyża przez św. Helenę.

Walory przyrodnicze i ekologiczne

Obszar gminy Brzeziny charakteryzuje się korzystnym klimatem lokalnym spowodowanym dużym zalesieniem. Obszary leśne tworzą dwa zwarte kompleksy zajmujące 43% powierzchni gminy.

Tereny leśne są bogate w cieki i zbiorniki wodne. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

 • rezerwat “Brzeziny”, o powierzchni 4,41 ha, w którym ochroną objęto paproć “Długosz Królewski”,
 • rezerwat “Olbina” w Pieczyskach, o powierzchni 16,63 ha, gdzie chroniona jest jodła pospolita.

Rozwojowi turystyki i wypoczynku na terenie gminy Brzeziny sprzyja też fakt, że brak tu rozwiniętego przemysłu.

Komunikacja

Komunikacja w gminie

System komunikacji drogowej Gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne o następującej długości:

 • drogi wojewódzkie – 16,6 km
 • drogi powiatowe – 43,8 km
 • drogi gminne – 111,2 km

Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełną obsługę wszystkich wsi.

Główne drogi przebiegające przez obszar gminy to droga wojewódzka Wrocław-Łódź (449), o długości 16,6 km oraz droga powiatowa Kalisz-Brzeziny (209). Drogi gminne o powierzchni asfaltowej mają długość 23,84 km. Pozostałe 87,36 km dróg gminnych to drogi o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej. Na łączną długość dróg powiatowych, wynoszącą 43,8 km składają się drogi:

 • Nr 208 Opatówek – Brzeziny
 • Nr 209 Kalisz – Brzeziny
 • Nr 211 Brzeziny – Szczytniki
 • Nr 264 Wola Droszewska – Ostrów Kaliski
 • Nr 267 Ostrów Kaliski – Czempisz
 • Nr 268 Brzeziny – Włocin
 • Nr 289 Brzeziny – Głuszyna
 • Nr 290 Piegonisko – Wojków

Drogi te posiadają w większości nawierzchnie bitumiczne o konstrukcji przystosowanej do ruchu lekkiego, jedynie drogi nr 211, 264 i częściowo 289 są drogami o nawierzchni gruntowej. Drogi powiatowe są w złym stanie, z licznymi spękaniami i koleinami, zdeformowanymi spadkami poprzecznymi oraz nieuporządkowanymi poboczami i oznakowaniem.

Uzupełnieniem sieci dróg powiatowych są drogi gminne, które przedstawiają podobny stan jak drogi powiatowe. Długość dróg gminnych to 111,2 km, w tym drogi utwardzone to 28,0 km, a pozostałe to drogi o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej.

Przez teren gminy nie przebiegają żadne linie kolejowe.

W celu równomiernego rozwoju obszaru gminy Brzeziny w latach 2005 – 2008 dokonano modernizacji i budowy większości dróg gminnych.

Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zapewniła szybszy rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości. W kolejnych latach planuje się dalszy rozwój systemu komunikacji.

Strona www: http://www.brzeziny-gmina.pl/

Galeria zdjęć:

Visits: 623

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content