AKO w liczbach

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w liczbach

Blisko 382 000 mieszkańców

Mieszkańcy AKO to 10,94 procent całej ludności województwa wielkopolskiego

25 samorządów,  w tym 2 miasta, 7 gmin miejsko – wiejskich, 13 gmin wiejskich, 3 powiaty

mapa sako full hd 965x1024 - AKO w liczbach

We współczesnym świecie nasilają się procesy aglomeracyjne. Miasta stają się centrami wzrostu decydującymi o poziomie życia i  rozwoju otaczających ich obszarów. Jednocześnie zaobserwować można nasilenie konkurencji pomiędzy państwami, regionami, a nawet gminami i  to zarówno o inwestorów, jak również o mieszkańców, turystów, rezydentów, instytucje, a także o zewnętrzne źródła finansowania. Istota trwałego rozwoju sprowadza się jednak do wykorzystania potencjału endogenicznego tkwiącego w samym obszarze, czyli lokalnych, ponadlokalnych zasobach ludzkich, kapitale, ziemi. Szczególnie ważna jest aktywizacja miejscowej ludności, zwłaszcza gdy przyjmiemy, że o  pozycji ekonomicznej obszaru decyduje przedsiębiorczość jego mieszkańców, efektywnie wspierana przez władze samorządowe. Jednak skuteczność tych działań wymaga posiadania solidnych podstaw infrastrukturalnych i  instytucjonalnych. Władze samorządowe muszą jednocześnie dysponować odpowiednimi środkami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne wsparcie, w tym finansowe działań.

mapa ako na wlkp full hd 812x1024 - AKO w liczbach

Odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z zachodzącymi procesami było powołanie Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z  Ostrowem Wielkopolskim (Aglomeracja Kalisko-Ostrowska).

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Położona jest ona w odległości 125 km od stolicy województwa wielkopolskiego – miasta Poznań, natomiast od ośrodków subregionalnych dzielą ją następujące odległości: od Konina 57 km, od Leszna 100 km, od Gniezna 105 km oraz od Piły 220 km. Powierzchnia Aglomeracji to 2705 km², co stanowi ponad 9,07 % całkowitej powierzchni województwa wielkopolskiego. Aglomerację zamieszkiwało w 2021 roku 381 670 osób, tj. 10,94 % ludności województwa wielkopolskiego.

Podstawą utworzenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej było podpisanie w  dniu 19 lutego 2008 r. Porozumienia o współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (gminami i powiatami). W ramach porozumienia utworzono również Stałą Radę Współpracy Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Aktualnie, od marca 2015 r. obszar funkcjonalny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska funkcjonuje w formie Stowarzyszenia i obejmuje 25 jednostki samorządu terytorialnego:

  • 2 miasta: Miasto Kalisz, Miasto Ostrów Wielkopolski,
  • 7 gmin miejsko-wiejskich: Gmina i Miasto Koźminek, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Opatówek, Miasto i Gmina Pleszew, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Stawiszyn.
  • 13 gmin wiejskich: Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Gołuchów, Gmina Lisków, Gmina Mycielin,  Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków,
  • 3 powiaty: Powiat Kaliski, Powiat Ostrowski, Powiat Pleszewski.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest układem osadniczym wykazującym cechy przestrzennej ciągłości, składającym się z odrębnych jednostek administracyjnych. Przedstawiona poniższa mapka przedstawia studium rozwoju przestrzennego, kierunki rozwoju i strefy funkcjonalno-przestrzenne Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Należy podkreślić, że jest to obszar w postaci dwóch rdzeni wraz z powiązanym z nimi funkcjonalnie otoczeniem. Jest to zatem wyraźnie zauważalna i wyodrębniająca się strefa oddziaływania dwóch miast – Kalisza i  Ostrowa Wielkopolskiego na zidentyfikowane otoczenie. Obszar ten spełnia zasadnicze kryteria Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ako wlkp pl 1024x531 - AKO w liczbach

mapa ako srp 228x300 - AKO w liczbach

W ujęciu regionalnym Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest położona w części południowo-wschodniej Wielkopolski, została uznana jako ośrodek regionalny o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym. Taki zapis ma fundamentalne znaczenie dla istnienia Aglomeracji w przyszłości. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oparta jest na potencjale układu dwóch miast: Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego położonych od siebie w odległości 23 km. Obszar pomiędzy tymi miejscowościami jest już praktycznie zurbanizowany.

Views: 761

Załączniki do pobrania:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content