Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem terenów inwestycyjnych dostępnych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej utworzonego w 2020 roku przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. W celu zweryfikowania aktualności przedstawionych terenów inwestycyjnych po 2020 roku prosimy o kontakt z poszczególnymi Urzędami Miast, Gmin lub Powiatów podanych w katalogu.

Katalog terenów inwestycyjnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

zdjecie katalog 212x300 - Tereny inwestycyjne


STREFY EKONOMICZNE NA TERENIE AKO

Współpraca miast i gmin obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zamieszkałej przez ponad 350 tys. mieszkańców, służy między innymi realizacji strategicznych inwestycji warunkujących efektywny rozwój subregionu. W tym celu 24 jednostki samorządu terytorialnego utworzyły Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
AKO jest położone pomiędzy trzema silnymi gospodarczo ośrodkami – Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią.

Obszar Aglomeracji jest przestrzenią innowacyjności, która skupia nowoczesne centra badawcze, ośrodki naukowo-edukacyjne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz kreatywne, stawiające na rozwój samorządy.

 

Atrakcyjność inwestycyjna Aglomeracji:

 • drugi biegun rozwojowy Wielkopolski,
 • potencjał społeczny liczący ponad 350 tys. mieszkańców,
 • ponad 8 000 studentów, w tym na specjalnościach inżynierskich, menadżerskich, ekonomicznych i informatycznych,
 • profilowane ścieżki edukacji technicznej,
 • przygotowane tereny inwestycyjne pod względem infrastruktury technicznej.

Sektory wiodące:

 • przemysł lotniczy – produkcja maszyn i silników lotniczych,
 • automatyka,
 • informatyka,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł drzewny,
 • włókiennictwo oraz przemysł odzieżowy,
 • przemysł elektromaszynowy, w tym samochodowy i kolejowy ciężki.

Na obszarze AKO nie wykorzystuje się istotnego instrumentu polityki gospodarczej państwa jakim są specjalne strefy ekonomiczne, ponieważ nie ma siedziby żadna ze specjalnych stref ekonomicznych. Funkcjonują jedynie podstrefy specjalnych stref ekonomicznych.

Do Kamiennogórskiej SSE (podstrefa Ostrów Wielkopolski) zostały włączone tereny inwestycyjne o ogólnej powierzchni 11,35 ha, z czego zagospodarowano 4,74 ha, Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” (Kalisz) 11,49 ha – tereny zagospodarowane stanowią 6,36 ha. Ponadto na obszarze Aglomeracji zlokalizowane są tereny Łódzkiej SSE, tj. Nowe Skalmierzyce o pow. 38,64 ha, Opatówek o pow. 8,14 ha oraz Kalisz o pow. 2,82 ha, z  czego terenów zagospodarowanych na działalność jest odpowiednio: Nowe Skalmierzyce – 34,12 ha, Opatówek – 8,14 ha, Kalisz – 2,82 ha. Dodatkowo trwają starania o utworzenie na terenie Kalisza podstrefy SSE Euro-Park Mielec o pow. 10,90 ha.

 

zagospodarowanie terenow inwestycyjnych - Tereny inwestycyjne
Rysunek 1. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w ramach poszczególnych podstref SSE 2012 r. (powierzchni w hektarach)
źródło: opracowanie własne

Wymienione IOB funkcjonują przede wszystkim w dwóch najważniejszych miastach Aglomeracji: Kaliszu i  Ostrowie Wielkopolskim, które to miasta jako rdzeń Aglomeracji stanowią „lokomotywę rozwoju”.

Na całym obszarze AKO należy prowadzić także działania zmierzające do wzmocnienia oferty inwestycyjnej oraz tworzenia nowych terenów inwestycyjnych i podniesienia atrakcyjności już istniejących. W przypadku Kalisza i  Ostrowa Wielkopolskiego powinno się preferować inwestorów z branż stanowiących filary AKO, tj. lotnictwo, automatyka i branża spożywcza i pod ich potrzeby przygotowywać tereny inwestycyjne.

 

Instrumentami służącymi poprawie atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej powinny być działania zmierzające do:

 • wsparcia przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,
 • wsparcia wiodących sektorów gospodarki: przemysłu lotniczego, automatyki i przemysłu spożywczego stanowiących podstawę inteligentnej specjalizacji Aglomeracji,
 • wzmacniania IOB oraz ukierunkowania części z nich na wspieranie przedsiębiorstw z branż stanowiących filary AKO, tj. lotnictwo, automatyka i branża spożywcza,
 • zwiększenia podaży terenów inwestycyjnych, w tym w ramach SSE,
 • wzmocnienie promocji gospodarczej Aglomeracji,
 • poszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalnej Aglomeracji.

Do kluczowych przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze rdzenia AKO zaliczyć należy m.in.: Winiary Grupa Nestle S.A., Kilargo Sp. z o.o. Zakład Kalisz, COM.40 Limited Sp. z o.o., CORRECT – K. Błaszczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa, LITEX Promo Sp. z o.o., PPHU Metalplast Sp. z o.o., PPHU PAULA Sp. z o.o. Sp. k., Jutrzenka Colian Sp. z o.o., Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o., WSK PZL-Kalisz S.A., Vac Aero Kalisz Sp. z o.o., Meyer Tool Poland Sp. z o.o., Hamilton Sundstrand Poland, Teknequip Kalisz Sp. z o.o, MAHLE BEHR OSTRÓW WIELKOPOLSKI Sp. z o.o., ZAP Kooperacja Sp. z o.o., Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o., Petronova Sp. z o.o., Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Przemysłowo-usługowe ZAP Robotyka Sp. z o.o., Zakład Elementów i  Systemów Automatyki Przemysłowej Mikrob S.A., Transition Technologies S.A., Przedsiębiorstwo Systemów Automatyki Zapis-Hardware Sp. z o.o., Teamtechnik Production Technology.

 

Visits: 377

Załączniki do pobrania:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content