Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi

Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi

 

Powstanie nowoczesnej infrastruktury, która będzie miała zasadniczy wpływ na konkurencyjność Aglomeracji i poprawę jakości życia mieszkańców AKO jest bardzo istotnym planem inwestycyjnym, rozwojowym. Aby sprostać wyzwaniom nowoczesności i przyczyniać się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego, definiowanego jako społeczeństwo, w którym informacja jest kluczowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian, szczególną rolę będzie miało wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu upowszechnienia e-usług.

Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi wymaga przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich AKO – kompleksowej rewitalizacji społeczno-gospodarczej AKO oraz stworzenie na terenie Aglomeracji nowoczesnej infrastruktury, w tym komunikacyjno-informacyjnej poprzez poprawę dostępu i jakości usług publicznych na całym obszarze funkcjonalnym. Rozwój infrastruktury w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej gdzie dostępność transportowa AKO wpływa na sfery życia społecznego i gospodarczego stanowi istotny element organizacji przestrzeni oraz instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, gdyż nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi społeczeństwa to również działania w obszarze ochrony dóbr kultury i rozwoju instytucji kultury. W dziedzictwie kulturowym powinno dostrzegać się nie tylko wartości kulturowe (artystyczne, estetyczne czy historyczne) ale także społeczne i ekonomiczne, zarówno użytkowe, jak i pozaużytkowe. Zwraca się również uwagę na rozliczne ekonomiczne i pozaekonomiczne korzyści zewnętrzne, jakie tworzy dziedzictwo. Działalność związana z dziedzictwem kulturowym może oddziaływać na gospodarkę Aglomeracji, choćby poprzez efekty mnożnikowe, w tym mnożnik turystyczny przyczyniając się zarówno do tworzenia dochodów jak i miejsc pracy, wpływając także na przychody i wydatki sektora publicznego oraz rynek nieruchomości.

Wspierając gospodarkę opartą na wiedzy i kreatywności należy pamiętać, że dziedzictwo kulturowe stanowi zasób i przestrzeń edukacyjną, pomaga w budowaniu kapitału ludzkiego, indywidualnego i zbiorowego kapitału kulturowego oraz stymulowaniu wyobraźni i kreatywności. Dlatego niezbędne są działania mające na celu ochronę i wspieranie tego obszaru.

Odsłony: 146

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support