Kompleksowe badanie ruchu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 2023 oraz opracowanie transportowego modelu podróży wraz z analizami ruchu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU DLA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ 2023 ORAZ OPRACOWANIE TRANSPORTOWEGO MODELU PODRÓŻY WRAZ Z ANALIZAMI RUCHU.

 1. Identyfikator postępowania: ocds-148610-546d7218-8c34-11ed-94da-6ae0fe5e7159
 2. Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013385
 3. Data ogłoszenia: 2023-01-05
 4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-546d7218-8c34-11ed-94da-6ae0fe5e7159
 5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz ewentualnie poczty elektronicznej email: (biuro@info-sako.pl), (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
  szczególności przekazywanie:
  • wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
  • wezwań i zawiadomień;
  • dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (podmiotowych środków dowodowych);
  • wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego.

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza).

Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Visits: 126

Załączniki do pobrania:

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content