Zmiana terminu złożenia ofert w postępowaniu opracowanie dokumentu: “Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentu pn.: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.
Nr ogłoszenia o zamówieniu: nr 2021/BZP 00244494/01 z dnia 2021-10-25

Opracowanie dokumentu Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w ww. postępowaniu.

Dotychczasowy termin składania ofert: 08.11.2021r., godz. 11.00
Nowy termin składania ofert: 15.11.2021r., godz. 11.00

Dotychczasowy termin otwarcia ofert: 08.11.2021r., godz. 11.30
Nowy termin otwarcia ofert: 15.11.2021r., godz. 11.30

Dotychczasowy termin związania ofertą: 07.12.2021r.
Nowy termin związania ofertą: 14.12.2021r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) w zakresie nowego terminu związania ofertą. Nową treść załącznika nr 2 Zamawiający publikuje razem z niniejszą zmianą SWZ.

Ww. zmiany są integralną częścią SWZ w ramach przedmiotowego postępowania.

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Odsłony: 13

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support