Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia w postępowaniu: „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska” prowadzonym zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, w ramach Rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Pana Macieja Dehmel Radcę prawnego MBL-HSG. Wykonawca spełnia wszystkie wymogi udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. Brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta została złożona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Visits: 30

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content