Wnętrze oraz otoczenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu zyskuje nowy wygląd!

Trwa ważna inwestycja dotycząca wnętrza i otoczenia budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu, która jest realizowana w ramach Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

 

Projekt pn. “Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego” dofinansowany jest z Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” i realizowany jako element Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Kaliskiego. Dotychczas udało się już zakończyć inwestycje polegającą na montażu windy w zabytkowym budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wraz z zakupem schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

 

Aktualnie realizowane są dwa elementy zadania. Są to roboty budowlane związane z adaptacją sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze (wykonanie robót budowlano-remontowych oraz zakup wyposażenia) oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W zabytkowej sali nr 1 zostaną wykonane m.in. prace związane ze skuciem zawilgoconych tynków i wykonanie tynków renowacyjnych w partii cokołowej ścian, a także naprawione będą istniejące pierwotnie tynków wapiennych. Wymieniona zostanie posadzka pomieszczenia: po wyrównaniu gruntu pod posadzkę nowa nawierzchnia położona będzie z płyn kamiennych. Wymianie podlega będzie także stolarka drzwiowa, a na końcu tego etapu zakupione zostanie wyposażenie pomieszczenia. Z kolei działania prowadzone w otoczeniu Starostwa polegają m.in. na usunięciu istniejącej nawierzchni parkingów, drogi dojazdowej i ciągów pieszych, niwelowaniu i równaniu terenu, wykonaniu podbudów pod drogę dojazdową i ciągi piesze, ułożeniu nawierzchni ciągu pieszego i drogi dojazdowej w obrębie reprezentacyjnego placu wejściowego z granitowej kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 3000 m2. Zwieńczeniem prac będzie wykonanie elementów małej architektury m.in. gazonu na osi wejścia do budynku, schodów terenowych, murów oporowych, masztów flagowych, ławek ogrodowych, koszy na śmieci, itp.

 

Końcowym etapem realizacji projektu będzie utworzenie multimedialnej i interaktywnej aplikacji internetowej dotyczącej oferty kulturalnej i turystycznej Powiatu Kaliskiego. Wartość całego projektu wynosi przekracza 2,4 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

 

 

opr. na podst. informacji Powiatu Kaliskiego
fot. Agnieszka Forster (Powiat Kaliski)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support