Warsztaty dotyczące planu adaptacji do zmian klimatu w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

W dniu 21 kwietnia odbyły się warsztaty dla mieszkańców, przedstawicieli członków Aglomeracji – specjalistów ds. klimatu oraz przedstawicieli innych instytucji np. Akademii Kaliskiej, Nadleśnictwa Taczanów, Zarządu Zlewni Wody Polskie oddział Kalisz, Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, a także organizacji pozarządowych.

Warsztat dotyczyły części diagnostycznej dokumentu pn. Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Warsztaty poprowadzili ze strony Wykonawcy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Dr hab. Damian Łowicki, Prof. Dr hab. Paweł Churski, Prof. Dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Tomasz Hedorowicz. Podczas warsztatów konsultacyjnych zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy związane ze zmianami klimatu w naszym regionie.

Opracowywany plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zawierać będzie część analityczno-diagnostyczną terenu Aglomeracji, która pozwoli na poznanie potrzeb mieszkańców oraz zaplanowanie takich działań, które pozwolą spełnić potrzeby mieszkańców i zapewnić im bezpieczeństwo.

Wdrożenie Planu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i zwiększy ochronę przed skutkami zjawisk klimatycznych i ich pochodnych. Z analizy zawartej w planie wybierzemy następnie działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia innych ważnych celów społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Istotnym efektem planu będzie także jego część edukacyjna, polegająca np. na podniesieniu świadomości na poziomie lokalnym. Chcemy reagować na zmiany klimatu i jako SAKO widzimy potrzebę adaptacji naszego obszaru do nowych uwarunkowań wynikających ze zmian klimatu. Efekty ekologiczne zależą od podjętych działań, które zostaną zidentyfikowane na podstawie szerokiej diagnozy, w tym także weryfikacji cech jst i zagrożeń występujących na terenie AKO. Gwałtowność zjawisk związanych ze zmianami klimatu i ich częstotliwość są szczególnie niebezpieczne, dlatego identyfikacja działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawisk ekstremalnych, zapobieganie ich skutkom oraz poznanie potencjału adaptacyjnego AKO jest celem niniejszego opracowania. W tym celu niezbędne jest dokonanie złożonej analizy potrzeb mieszkańców, występowania i prognozowania. występowania zjawisk ekstremalnych, czy dokonania interpretacji dokumentów i danych zastanych dotyczących zjawisk ekstremalnych, w tym danych statystycznych.

Plan adaptacji finansowany jest w 60 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a więc w kwocie ok. 60 000,00 zł.

Visits: 22

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content