Zdalne spotkanie przedstawicieli Członków SAKO

O informacji przestrzennej oraz racjonalnej gospodarce wodnej rozmawiali dziś przedstawiciele Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Spotkanie poprowadził Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza oraz Dyrektor Biura Ewa Milewska.

Ze względu na aktualną sytuację sanitarną związaną z pandemią COVID-19, wydarzenie odbyło się w formie zdalnej. Spotkanie przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części omówiono system utworzony w projekcie realizowanym w ramach Strategii ZIT dla rozwoju AKO pn. “Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”(RZIIP AKO).  Jest to unikatowy w skali województwa wielkopolskiego projekt, realizowany w partnerskiej współpracy 23 Członków Stowarzyszenia na czele z Miastem Kaliszem jako liderem projektu. RZIIP AKO jako system informacji przestrzennej integruje w sobie wiele dziedzin z zakresu geodezji, urbanistyki, budownictwa, geografii, administracji, ochrony środowiska, informatyki, ekonomii, statystyki i wielu innych zbiorów danych, znajdujących się w zasobach urzędów jednostek powiatowych, miejskich i gminnych. Zawiera również opracowanie map akustycznych dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, czy też ewidencji dróg i mostów. Zaprezentowano funkcjonalność systemu powstałego w efekcie realizacji opisywanego projektu partnerskiego. Wykonawcą projektu jest firma OPEGIEKA z Elbląga.

W drugiej części spotkania wzięli udział koordynatorzy Członków Stowarzyszenia ds. klimatu, bowiem Stowarzyszenie opracowuje wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach dokument pn. “Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Dokument ten będzie zawierać diagnozę stanu wód jako istniejący stan rzeczy oraz plan działań adaptacyjnych na rzecz ochrony wody. Diagnoza stanu wód zostanie zrealizowana zarówno dla całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, jak i w podziale na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, a w przyszłości będzie podstawą do ubiegania się o środki finansowe dla przyszłych działań na rzecz ochrony klimatu. Tak opracowana strategia realizacji zadań i projektów w zakresie gospodarki wodnej pozwoli zidentyfikować główne kierunki działań, dokonać ich hierarchizacji, oraz utworzyć ramy współpracy podmiotów zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Mimo braku możliwości spotkania się stacjonarnie i w pełnym gronie, spotkanie przebiegło w merytorycznej atmosferze, co jest gwarancją kolejnych efektywnych działań realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 

Views: 51

Mateusz Walczak
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content