Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

 • mapy scienne - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na „Wydruk map dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”. Ofertę należy złożyć w terminie 16 maja 2024 roku do godz. 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: biuro@sako-info.pl. Załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego są dostępne pod linkiem: https://we.tl/t-zYaeCN8Xzk


 • drukarnia 1 - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na „Wydruk i oprawę dwóch dokumentów strategicznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”. Ofertę należy złożyć w terminie 15 maja 2024 roku do godz. 10:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: biuro@sako-info.pl. Zachęcamy Państwa do składania ofert.


 • dostawa notebookow - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup dwóch notebooków biznesowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem biurowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę Netland Computers Sp. z o.o., ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz. Wykonawca spełnia wszystkie wymogi udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. Brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta została złożona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Wybór Wykonawcy został przeprowadzony z należytą starannością, celowością, rzetelnością, racjonalnie i oszczędnie oraz z poszanowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


 • dostawa notebookow - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  W związku z pojawiającymi się pytaniami od potencjalnych wykonawców, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska informuje o zmianie parametrów zakupu dwóch notebooków biznesowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem biurowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto. Zmieniając parametry, informujemy jednocześnie o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 14 lutego 2024 roku do godz. 12:00 Ogłoszenie pierwotnie opublikowane 6 lutego 2024 roku – http://sako-info.pl/zapytanie-ofertowe-na-dostawe-sprzetu-komputerowego Ofertę należy złożyć na dołączonym do zapytania formularzu w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku do godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub drogą elektroniczną na adres: biuro@sako-info.pl oraz admin@sako-info.pl, przy czym za ofertę ważną uznaje się czas dotarcia oferty na skrzynkę e-mail Zamawiającego.


 • wyniki zo uslugi medyczne - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez CENTRUM MEDYCYNY TRANSPORTU, GABINET LEKARSKI Piotr Lisowski, ul.Babina 3, 62-800 Kalisz.


 • dostawa notebookow - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup dwóch notebooków biznesowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem biurowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto.


 • uslugi bhp front - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska uprzejmie informuje, iż postępowanie na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, prowadzone w okresie od dnia 22.01.2024 r. do dnia 29.01.2024 r., którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, zostało unieważnione. W związku z powyższym nie wybrano Wykonawcy na przedmiotowe zamówienie.


 • uslugi medyczne lekarz zo splash - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług medycznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub drogą elektroniczną na adres: biuro@sako-info.pl Zapraszamy Państwa do składania ofert.


 • nierostrzyg zo uslugi medyczne - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska uprzejmie informuje, iż postępowanie na świadczenie usług medycznych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska prowadzone w okresie od dnia 22.01.2024r. do dnia 29.01.2024r., którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, nie zostało rozstrzygnięte.


 • catering sako oferta wybrana - Lista postępowań w trybie zapytania ofertowego

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę K.A. Hotel Sp. z o.o. KTW Szałe Restaurant & Event, ul Kaliska 84, 62-860 Szałe.


Visits: 49

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content