Logotypy w obecnej perspektywie finansowania
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
STOWARZYSZENIE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
KOMISJA REWIZYJNA
BIURO
STATUT
ZIT
STRATEGIA
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
WRPO
DOKUMENTY STRATEGICZNE
BIZNES
ZAPYTANIA OFERTOWE
TURYSTYKA
MOBILNOŚĆ MIEJSKA
ŚCIEŻKI ROWEROWE
SZLAKI ROWEROWE
AKO W LICZBACH
PARTNERZY
POROZUMIENIA

AGLOMERACJA, EUROPA I ŚWIAT

WHO - Jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Zdrowia WHO w ramach światowej sieci miast i gmin przyjaznych osobom starszym.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w gronie międzynarodowych członków Globalnej Sieci Miast i Społeczności Przyjaznych Osobom Starszym (GNAFCC) tj. Irlandia, Mołdawia, Norwegia, Słowenia, Wielka Brytania.

Celem Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest wspieranie rozwoju usług, infrastruktury i zajęć dla osób starszych.

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/stowarzyszenie-aglomeracja-kalisko-ostrowska

Podstawowe założenia można zdefiniować jako proces eliminowania i zapobiegania ograniczeniom związanym z barierami infrastrukturalnymi i społecznymi w świadczeniu usług zdrowotnych, które uniemożliwiają korzystanie z szeroko rozumianych usług społecznych, tj. przede wszystkim uczenia się przez całe życie, dostępu do rynku pracy, instytucji publicznych, kultury obiekty sportowe i rozrywkowe. W przypadku osób starszych z ograniczoną zdolnością do samodzielnego funkcjonowania należy wzmocnić system usług opiekuńczych, w tym usług w domach pomocy społecznej, oraz kontynuować rozwój sieci Domów Dziennej Opieki.

 
Misja Adaptacja do zmian klimatu

Rozwiązanie problemu nagłego ocieplenia klimatu Ziemi to jedno z najbardziej naglących wyzwań dla ludzkości. Klimat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek powodując coraz częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów, susze i powodzie. Rosnące zagrożenie możemy przekształcić w okazję do poprawy naszej odporności oraz zmiany życia na lepsze i zdrowsze. Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowywania się do aktualnego lub oczekiwanego klimatu i jego skutków. Obszar misji będzie wspierał ten proces, łącząc obywateli z nauką i polityką publiczną.

Misja w tej dziedzinie pomoże zmaksymalizować efekt wsparcia udzielonego przez UE dla badań i innowacji oraz zademonstruje jego znaczenie dla społeczeństwa i obywateli.

Inicjatywa skoncentruje się na rozwiązaniach i gotowości na skutki zmiany klimatu w celu ochrony życia i mienia. Obejmie zmiany behawioralne i aspekty społeczne poprzez dotarcie do nowych społeczności poza zwykłymi interesariuszami, co pomoże doprowadzić do transformacji społecznej.

 
Word Bank

W maju 2022 roku uzyskaliśmy informację o pozytywnej ocenie spotkania i zakwalifikowaniu się do projektu, który skoncentrowany jest na wspieraniu Obszarów Funkcjonalnych w Unii Europejskiej poprzez zwiększenie ich zdolności do współpracy między jurysdykcyjnej, planowania, realizacji projektów oraz bardziej efektywnego i zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
KALENDARZ WYDARZEŃ

Kalendarz wydarzeń odbywających się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

PROJEKTY REALIZOWANE W AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

INFORMACJE PERSPEKTYWA 2021-2027

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

Harmonogram naborów wniosków w perspektywie 2021-2027

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM I DOKUMENTAMI FEW 2021-2027

Dokumenty obowiązujące przy realizacji projektów w perspektywie 2021-2027.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY CST2021

CST2021 to system teleinformatyczny wykorzystywany na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027.

ROZLICZAJ PROJEKT FEW

Europejski Fundusz Społeczny (EFS+) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

KOP - KOMITET MONITORUJĄCY

Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powołano w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6183/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie: ustanowienia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

WYTYCZNE NA LATA 2021-2027

Wytyczne obowiązujące beneficjentów przystępujących lub realizujących projekty w perspektywie 2021-2027.

KOMUNIKACJA I WIDOCZNOŚĆ

Poznaj zasady promowania projektu oraz strategia komunikacji

REALIZOWANE PROJEKTY W PERSPEKTYWIE 2021-2027

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2024

REALIZOWANE PROJEKTY W PERSPEKTYWIE 2014-2021

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Projekt realizowany w porozumieniu z WFOŚiGW w Poznaniu polegający na organizacji warsztatów, konkursów i zajęć edukacyjnych w celu upowszechnienia wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

PE4TRANS | INTERREG EUROPE

PE4Trans projekt polegający na poprawie polityki transportu publicznego poprzez włączanie obywateli w proces projektowania i wdrażania strategii i planów zrównoważonego transportu w celu zmiany nawyków i procedur związanych z mobilnością ludzi, uwzględniając odkrycia nauk behawioralnych.

PLATFORMA E-USŁUG SYSTEMU RZIIP AKO

Platforma RZIIP AKO umożliwia załatwienie sprawy w wybranym urzędzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej bez wychodzenia z domu.

POIS - OPRACOWANIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej
Projekt: POIS.06.01.00-00-0073/22

SUMP - PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Sustainable Urban Mobility Plan jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długookresową.

URBACT III

Program URBACT III zamierza utworzyć 23 nowe Sieci Planowania Działań, które mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich.

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

„Program poprawy bezpieczeństwa – funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk katastrofalnych oraz awarii na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

SPOŁECZNE

DLA SENIORÓW

Polityka senioralna, Projekt - Senior w Internecie, Projekt - Cyfrowy senior,

 
PROGRAM METABOLICZNY DLA MIESZKAŃCÓW AKO

“W zdrowym ciele zdrowy duch" – program metaboliczny dla mieszkańców AKO

 
PROSTO I KROPKA

Chcemy pisać prosto w urzędach

 
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ,

Program wykrywania zakażeń hbv I hcv oraz szczepień przeciwko wzw typu "B”

 
ŻÓŁTA KROPLA

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

 

POROZUMIENIA

Logo Uniwersytetu Kaliskiego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Uniejowa - Uzdrowiska Termalnego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo Funduszu Rozwoju Wałbrzyskiego - Partnera Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Logo stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego z którym zawarto porozumienie

Aktualności

9V8CLwEUadu3gTz 300x200 - Zapytanie ofertowe na przewóz autobusowy uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani w dniach 25-28 sierpnia 2024 roku

Zapytanie ofertowe na przewóz autobusowy uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani w dniach 25-28 sierpnia 2024 roku

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na przewóz autobusowy uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania...

zarzadzanie zespolem 300x189 - Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani w dniach 27-28 sierpnia 2024 roku w Uniejowie

Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani w dniach 27-28 sierpnia 2024 roku w Uniejowie

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na organizację wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT...

foto zajawka ksztaltowanie umiejetnosci 300x150 - Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani w dniach 25-27 sierpnia 2024 roku w Kaliszu

Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani w dniach 25-27 sierpnia 2024 roku w Kaliszu

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na organizację wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT...

strategia do 2030roku 211x300 - Aktualizacja listy projektów do Strategii rozwoju ponadlokalnego AKO (wersja 1.1 Strategii) pozytywnie zaopiniowana

Aktualizacja listy projektów do Strategii rozwoju ponadlokalnego AKO (wersja 1.1 Strategii) pozytywnie zaopiniowana

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 23 maja 2024 r. wydał pozytywną opinię w zakresie zgodności aktualizacji Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030...

koncepcja kolej aglomeracyjna 1 252x300 - Koncepcja kolei aglomeracyjnej na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Koncepcja kolei aglomeracyjnej na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Koncepcja kolei aglomeracyjnej na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jest dokumentem strategicznym dla naszego obszaru. Opracowanie powstało na podstawie Umowy nr DT/III/212/2023 z dnia 11 listopada...

rako 26062024 001 300x156 - II Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

II Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

W dniu 26 czerwca 2024 r. w kaliskim Ratuszu odbyło się II Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Podczas wydarzenia uchwalono „Koncepcję Kolei Aglomeracyjnej na obszarze Aglomeracji...

11 300x169 - Miasteczko Europa, rowerowa sobota, rajd rowerowy ku europejskiej demokracji,

Miasteczko Europa, rowerowa sobota, rajd rowerowy ku europejskiej demokracji,

Trasa łącznie wynosiła ok.15km, była dostosowana dla najmłodszych uczestników, prowadziła głównie ścieżkami rowerowymi po terenach Kalisza i okolicznych miejscowości, oddalona od ruchu pojazdów...

Nowy termin rajdu 8 czerwca 2024 roku godzina 11:00

Nowy termin rajdu 8 czerwca godzina 11:00 – Główny Rynek

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, trasa łącznie wynosi ok.15km, jest dostosowana dla najmłodszych uczestników, prowadzi głównie ścieżkami rowerowymi...

Rajd przelozony 213x300 - Rajd został przełożony, kolejny termin zostanie podany w najbliższym czasie

Rajd został przełożony, kolejny termin zostanie podany w najbliższym czasie

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo naszych uczestników oraz wydany komunikat RCB dla Kalisza od 2 do 3 czerwca 2024 roku, zmuszeni byliśmy przełożyć...

sako UE miasteczko Europa a32mm DRUK 213x300 - Zapraszamy na udział w rajdzie rowerowym 2 czerwca o godzinie 15:30 w Kaliszu Główny Rynek 20

Zapraszamy na udział w rajdzie rowerowym 2 czerwca o godzinie 15:30 w Kaliszu Główny Rynek 20

Weź udział i zapisz się bezpłatnie na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/10835/strona.html I. Cel Rajdu: Zachęcanie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r. Promocja Funduszy...

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content