OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA Z DNIA 6 MARCA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ DO 2030 ROKU”.

Na podstawie uchwały Nr 1/2023 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 23 lutego 2023 roku, zmieniającej uchwałę Nr TO/13/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w tym trybu jej konsultacji, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023, poz. 225) Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku”.

Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, zebranie uwag i propozycji sugestii zmian do projektu Strategii od mieszkańców, sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, dotyczących kluczowych założeń dokumentu, w tym m.in. kierunków rozwoju Aglomeracji, celów strategicznych, tak aby powstający dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 6 marca 2023 roku do dnia 11 kwietnia 2023 roku. Zaplanowane zostały następujące formy opiniowania projektu Strategii:

 • Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać na załączonym formularzu:
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: strategia@sako-info.pl ;
 • drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz (decyduje data wpływu);
 • Otwarte spotkania publiczne odbędą się w następujących terminach:
 • stacjonarne spotkanie konsultacyjne w Kaliszu w dniu 14 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Villi Calisia, Aleja Wolności 4, 62-800 Kalisz;
 • stacjonarne spotkanie konsultacyjne w Ostrowie Wielkopolskim dnia 21 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Lokalnej, al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
 • spotkanie online 16 marca 2023 roku (czwartek) na godz. 11:00, za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania:

https://zoom.us/j/97265010292?pwd=VGEwRlQvY0xFc2dvc25nMUl1RVdGUT09, identyfikator spotkania: 972 6501 0292, kod dostępu: Str2030;

 • spotkanie online 23 marca 2023 roku (czwartek) na godz. 17:00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do spotkania:

https://zoom.us/j/97265010292?pwd=VGEwRlQvY0xFc2dvc25nMUl1RVdGUT09, identyfikator spotkania: 979 2753 9671, kod dostępu: Str2030.

Ze wszystkich spotkań sporządzony zostanie protokół zawierający kluczowe uwagi i wnioski.

 • Projekt „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku” dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji w następujących lokalizacjach:
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska pod adresem: http://sako-info.pl/;
 • w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz;
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska;
 • W terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji sporządzone zostanie i upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: www.sako-info.pl, sprawozdanie podsumowujące przebieg i wyniki konsultacji społecznych;
 • Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów;
 • Uwagi zgłoszone po 11 kwietnia 2023 rok pozostaną bez rozpatrzenia;
 • Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia: Pani Ewa Milewska i Pani Klaudia Kwapisz pod numerem telefonu: +48  62 598 52 37 oraz za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: strategia@sako-info.pl;

Odsłony: 596

Załączniki:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support