Konkurs ofert na wybór Wykonawcy – Realizatora Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B”

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska z siedzibą w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie realizacji Projektu partnerskiego pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” oraz na podstawie art.8 pkt 1, art.48 ust.1, 3, 4 i art.48b ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1398 z ze zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór Wykonawcy – Realizatora Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” dla zadań pod nazwą: „Kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna”, „Szkolenia edukacyjno-specjalistyczne dla personelu medycznego i niemedycznego”.
„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B” realizowany jest przez Powiat Kaliski w ramach Projektu nr RPWP.06.06.03-30-0003/18 pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz z budżetu Państwa.

Views: 114

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content