Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP – Uszczegółowienie) wersja 1.13 z dnia 5 maja 2016r.

W dniu 5 maja 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.12 oraz aktualną wersję dokumentu (1.13) wraz z załącznikami.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: