• Data publikacji: 4 lipca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 30 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.16 oraz aktualną wersję dokumentu (1.17) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r. (5.4 MB) Tabela zmian (348 KB)

 

Tabela zmian (348 KB)

 

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

 

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (639.5 KB)

 

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (3.4 MB)

 

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (3 MB)

 

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (378.8 KB)

 

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (97.6 KB)
Oceń przydatność artykułu
Metadane: