• Data publikacji: 20 czerwca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 17 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.15 oraz aktualną wersję dokumentu (1.16) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014) wersja 1.16 z dnia 17 czerwca 2016 r.

 

Tabela zmian

 

Zał.1 Tabela transpozycji

 

Zał.2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu

 

Zał.3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR

 

Zał.3 Kryteria wyboru projektów dla EFS

 

Zał.4 Wykaz projektów pozakonkursowych

 

Zał.5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014

Oceń przydatność artykułu
Metadane: