(Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.11 z dnia 25 lutego 2016r.)

W dniu 25 lutego 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.10 oraz aktualna wersja dokumentu (1.11) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie Dokumenty programowe WRPO 2014+.

Metadane: