• Data publikacji: 8 grudnia 2015
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Komitet Monitorujący WRPO 2014+ przyjął zestaw kryteriów strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT.

 

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący WRPO 2014+ przyjął zestaw kryteriów strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  1. Działanie Strategii ZIT AKO nr 2.1. Niskoemisyjny system transportu publicznego
  2. Działanie Strategii ZIT AKO nr 2.2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
  3. Działanie Strategii ZIT AKO nr 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
  4. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług
  5. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.2. Rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego
  6. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.3. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
  7. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.4. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
  8. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.5. Rozbudowa infrastruktury drogowej.

Jednocześnie informujemy, iż planowany termin przyjęcia kryteriów strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) to styczeń 2016 roku.

Metadane: