Zapytanie ofertowe (którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) na przeprowadzenie dwóch 1-dniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu prawidłowego udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie dwóch 1-dniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu prawidłowego udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 15:30.

 

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 17 Styczeń 2018
Informację wytworzył(-a): Administrator     Data wprowadzenia: 17 Styczeń 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.1.2018