Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwraca się prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Data wytworzenia: 13-05-2016
Data wprowadzenia: 13-05-2016
Okres publikacji na stronie od: 13 maja 2016 do 23 May 2016