Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w formie kursu stacjonarnego dla 3 pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 06 Luty 2018
Informację wytworzył(-a): Webmaster     Data wprowadzenia: 06 Luty 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.2.2018