Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie bankowej obsługi  Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

Zamówienie współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+ oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 15:30.

W związku z pytaniami ze stron potencjalnych wykonawców termin składania ofert został przedłużony do dnia 02 marca 2018 r. do godz. 15:30

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 19 Luty 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 19 Luty 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.3.2018