Zapytanie ofertowe na wykonanie informacyjno-edukacyjnego serwisu internetowego oraz bazy danych medycznych uczestników projektu.

metabolizm zapytanie ofertowe 300x278 - Zapytanie ofertowe na wykonanie informacyjno-edukacyjnego serwisu internetowego oraz bazy danych medycznych uczestników projektu.Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z realizacją Projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, zaprasza do składania ofert na wykonanie informacyjno-edukacyjnego serwisu internetowego oraz bazy danych medycznych uczestników projektu .

UWAGA
Przedłużenie terminu składania ofert.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie informacyjno-edukacyjnego serwisu internetowego oraz bazy danych medycznych uczestników projektu, informujemy, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 11 października 2019r.  Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2019-10-04

Pytanie 1.
Proszę o przesłanie oficjalnego harmonogramu wraz z konkretnymi zaplanowanymi datami (minimalna i maksymalna) – taka symulację jak będzie to wyglądało od planowanej daty podpisania umowy (na podstawie punku VI. Harmonogram realizacji z Załącznika nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź 1.
Zamawiający zakłada, że umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w I połowie października 2019 r. Od daty podpisania umowy będą liczone poszczególne terminy. Zamawiający założył termin realizacji całościowego zamówienia do dnia 30 grudnia 2019.

2019-10-07

Pytanie 2.
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia użycie autorskiego rozwiązania CMS, który jest oparty na darmowym i ogólnodostępnym framework’u programistycznym Laravel 5.7, oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.
Do oprogramowania dostarczamy dokumentację techniczną, która umożliwi rozwój systemu nawet po zakończeniu współpracy.

Odpowiedź 2.
W związku iż zamawiający posiada obecnie dwa serwisy informacyjne oparte na darmowym CMS Wordpress, posiada również wyszkolone osoby, które potrafią obsługiwać panel administracyjny Wordpress, dlatego jako wymóg formalny do opracowania kolejnego serwisu informacyjnego narzucił również CMS Wordpress.
Wybór wskazanego systemu CMS został przemyślany przez Zamawiającego, gdyż na przygotowanie całego projektu, Zamawiający ma bardzo krótki czas i bardzo mocno ograniczoną osobowo kadrę pracowniczą, a zadania wynikające z umowy o dofinansowanie projektu muszą być realizowane terminowo. Szkolenie z zaproponowanego przez firmę nowego systemu CMS framework’u Laravel 5.7, pochłonęłoby dodatkowy czas i mogłoby doprowadzić do dużych opóźnień uruchomienia całego projektu, co nie jest możliwe. Wiedza Zamawiającego na temat framework’u Laravel 5.7 jest mocno ograniczona, nie jesteśmy w stanie określić, czy dałoby się wykonać dość skomplikowaną bazę medyczną, której schemat i zasadę działania opisano w specyfikacji.

Visits: 45

Maciej Matecki
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Skip to content