• Data publikacji: 8 czerwca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


ZAPYTANIE OFERTOWE
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

NA USŁUGĘ SZKOLENIOWA OBEJMUJĄCĄ ZORGANIZOWANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO PN. ”PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” DLA PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową obejmującą zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pn. „Prawo Zamówień Publicznych” dla pracowników Biura Stowarzyszenia  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.  Działanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych plikach.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Data wytworzenia: 08-06-2016
Data wprowadzenia: 08-06-2016