Zapytanie ofertowe na sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, warsztatów, spotkań, seminariów i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania
i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Metadane:
Data wytworzenia: 03-02-2016
Data wprowadzenia: 03-02-2016
Okres publikacji na stronie od: 3 lutego 2016 do 12 February 2016