Zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska za rok obrachunkowy 2017.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2017.

 

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2018 r. do godz. 15:30.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 23 Luty 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 23 Luty 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.4.2018