Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie 1-dniowego warsztatu szkoleniowego z zakresu prawidłowego udzielania zamówień publicznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 23 Lipiec 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 23 Lipiec 2018
Okres publikacji na stronie od: 23 lipca 2018 do 2 August 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO.Z_ZIT-1.20.1.2018