Zapytanie ofertowe którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
na prowadzenie bankowej obsługi Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od 1 maja 2016 roku do 20 kwietnia 2018 roku.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od 1 maja 2016 roku do 20 kwietnia 2018 roku.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w załącznikach do ogłoszenia:

Metadane:
Data wytworzenia: 11-04-2016
Data wprowadzenia: 11-04-2016
Okres publikacji na stronie od: 11 kwietnia 2016 do 20 April 2016