• Data publikacji: 4 sierpnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


ZAPYTANIE OFERTOWE
na kompleksową organizację i obsługę konferencji pn. „Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w rozwoju lokalnym” w dniach 05-06 października 2016r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową organizację i obsługę konferencji w terminie 5-6 października 2016 r., realizowanej w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

Zapytanie ofertowe _ 04082016_ konferencja

Zapytanie ofertowe _ 04082016_ konferencja

Załącznik_nr_3_Oświadczenie

Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2_Formularz oferty

Załącznik nr 1_Formularz cenowy

Oceń przydatność artykułu
Metadane: