• Data publikacji: 1 czerwca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizują we wtorek 7 czerwca 2016 roku szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO – Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT AKO, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO oraz Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi konkursami na Poddziałanie 6.2.3, 8.3.5 oraz 9.3.5. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Główny Rynek 20 (sala nr 36, p. I).

 

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 5 czerwca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”. Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny, który należy otworzyć w celu potwierdzenia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona – wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego wpisu na listę obecności. Dzień przed szkoleniem mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Program szkolenia
Oceń przydatność artykułu
Metadane: