Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 4 złożonych wniosków o dofinansowanie 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: