• Data publikacji: 1 marca 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 15 złożonych wniosków o dofinansowanie 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 4 projekty zostały ocenione negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: