• Data publikacji: 5 lipca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


28 czerwca 2016 r. Minister Rozwoju zatwierdził zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do oczekiwań Komisji Europejskiej w zakresie budowy systemu zapewniania jakości usług rozwojowych dla przedsiębiorców i pracowników, a także uwzględnienia zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników 28.06.2016.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: