Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 24 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr  RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16

Oceń przydatność artykułu
Metadane: