• Data publikacji: 21 listopada 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 3 listopada 2017 roku zatwierdziła  listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 4.Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 doc Uchwała Nr TO 26/2017 16 KB
2 pdf Lista rankingowa 4.3.2/2017 547 KB
3 pdf Lista podzespół KOP 4.3.2/2017 360 KB