Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO.

W dniu 7 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: