Informacja o zakończeniu oceny strategicznej

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 7 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr  RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16

lista_rankingowa_9-3-5
Oceń przydatność artykułu
Metadane: