Wyniki wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: