W dniu 29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3070/2016 dotyczącą wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych wraz z projektami wybranymi do dofinansowania. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 4 stycznia 2017 r.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: