Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: