• Data publikacji: 25 października 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 05 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4335/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Następnie w tym samym dniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu alokacji na konkurs: uchwała nr 4336/2017 w sprawie: zwiększenia alokacji na konkurs Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4335 /2017 z dnia 05 października 2017r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: