• Data publikacji: 14 listopada 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 09 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4504/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 4094/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru  Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 (zmienionej uchwałą Nr 4140/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.). Tożsamą uchwałę w dniu 07 listopada podjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: