W wyniku pojawienia się wolnych środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała ZWW nr 4095/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.) oraz Rady Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej (Uchwała NR TO/16/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla projektu Powiatu Kaliskiego nr RPWP.03.03.04‑30‑0002/17 do maksymalnej wnioskowanej wartości dofinansowania.

Uchwała Nr TO/16/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 8.08.2017 (72.6 KB)

Uchwała nr 4095/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.08.2017 ws. zwiększenia alokacji (296.2 KB)

Załącznik do Uchwały nr 4095/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.08.2017 (215.2 KB)

 

W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4043/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.4 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: