W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3569/2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: