Współpracujemy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu !

25 maja 2021 roku, odbyło się spotkanie online, podczas którego zainaugurowana została współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycząca opracowania nowej dla naszego obszaru funkcjonalnego strategii ponadlokalnej – „Strategii rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030”. Współpraca jest możliwa dzięki Porozumieniu z dnia 26 kwietnia 2021 roku, które zostało zawarte w celu nawiązania wielokierunkowej współpracy naszych Instytucji dla realizacji badań naukowych dotyczących priorytetowych zagadnień związanych z planowaniem i realizacją polityki rozwoju obszaru gmin Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

W spotkaniu uczestniczyli: JM rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, prof. Paweł Churski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Prezydent Miasta Kalisza – Pan Krystian Kinastowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Starosta Powiatu Kaliskiego – Pan Krzysztof Nosal, Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Wójt Gminy Godziesze Wielkie – Pan Józef Podłużny, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Pani Ewa Milewska oraz Członkowie Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Pani Ewa Milewska rozpoczęła spotkanie witając przede wszystkim wszystkich jego uczestników: (…) Szanowni Państwo dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważnym momentem w działalności Stowarzyszenia. Po pierwsze dlatego, że nawiązaliśmy dzięki Porozumieniu oficjalną współpracę z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie to szeroka współpraca wielokierunkowa, przede wszystkim pod kątem badań naukowych, diagnoz ekspertyz i analiz. Myślę, że dokumenty, które UAM w Poznaniu dla nas opracuje posłużą naszemu dalszemu, prawidłowemu rozwojowi. Kolejnym ważnym krokiem w działalności Stowarzyszenia jest rozpoczęcie oficjalnie prac nad nową Strategią rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030, która zastąpi dotychczasową Strategię. Strategia nad którą pracujemy będzie obejmowała dłuższy okres czasu niż dotychczasowa i będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie przy obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Podczas spotkania, JM rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, mówiła: – Mam wielką nadzieję, że wsparcie naszego Uniwersytetu przyczyni się do optymalizacji procesów planistycznych w całej Wielkopolsce, co z kolei przełoży się na trwały i efektywny wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy. Z drugiej strony, ma to skutkować jak najlepszym rozdzieleniem środków europejskich w tej nowej perspektywie budżetowej UE, przyczyniając się do rozwoju Wielkopolan. Podpisując to porozumienie, podpisujemy je dla siebie, bo my też tutaj żyjemy i funkcjonujemy, więc ten region jest dla nas bardzo ważny. Trzymam kciuki za realizację tego porozumienia i serdecznie gratuluję wszystkim, którzy się do jego podpisania przyczynili. Zapewniam, że ze strony Uniwersytetu uzyskają Państwo wszelkie wsparcie i Państwo jako Stowarzyszenie, jak i Pan Dziekan – zapewniła rektorka UAM.

– Dziękuję bardzo serdecznie Pani Rektor, że zdecydowała się na to, aby podjąć współpracę z naszym Stowarzyszeniem. To dla nas ogromny prestiż móc współpracować, może nie z największym, ale najlepszym uniwersytetem w Poznaniu. Tak jak Pani Rektor powiedziała mamy dużo powiązań osobistych, zawodowych, ale również tych administracyjnych, chociażby ze względu na to, że stolicą województwa wielkopolskiego jest Poznań, a my projektując swoje działania musimy wpisywać się w Strategie Województwa Wielkopolskiego. Bardzo się cieszę, że pracami nad nową strategią będzie kierował Profesor Paweł Churski, którego obszar działalności badawczej jest również mi bardzo bliski, bardzo cenię jego osiągnięcia, publikację i myślę, że kolejny nowy etap wspólnej pracy może okazać się bardzo korzystny dla nas, bo wierzę, że Pan Profesor opracuje razem z nami oraz ze swoim zespołem dobrą Strategię. Bardzo cieszę się na tą współpracę – mówił podczas spotkania Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski.

– Porozumienie urzeczywistnia ideę Uniwersytetu odpowiedzialnego i odpowiadającego na potrzeby swojego otoczenia – mówił natomiast dziekan WGSEiGP, prof. Paweł Churski – Porozumienie z SAKO ma na celu wsparcie badawczo-eksperckie w pracach nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju tego obszaru. Biorąc pod uwagę podobne porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Wydział i UAM stają się głównym partnerem samorządów dwóch obszarów aglomeracyjnych województwa wielkopolskiego. Ich wybór nie jest przypadkowy. Pracownicy wydziału przygotowują m.in. na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ekspertyzę dotyczącą zasad opracowywania nowych zintegrowanych strategii rozwoju ponadlokalnego w Polsce, które są warunkiem ex-ante uruchomienia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych PLUS w perspektywie 2021-2027 – wyjaśniał prof. Churski, dodając – W ten sposób wsparcie UAM przyczyni się z jednej strony do optymalizacji procesów planistycznych w naszym regionie, co powinno przełożyć się na efektywny i trwały wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy, a z drugiej strony powinno skutkować jak najlepszym zagospodarowaniem środków europejskich w nowej, historycznie największej, perspektywie budżetowej UE, przyczyniając się do poprawy poziomu i warunków życia Wielkopolan. Decyzję MFiPR, oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych należy postrzegać jako dowód uznania pozycji naszego Uniwersytetu oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w krajowym środowisku ekspertów zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego.

Głos zabrali także Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Wójt Gminy Godziesze Wielkie, Pan Józef Podłużny: (…) Od kilku dni dzięki podpisaniu porozumieniu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spajamy intelektualnie dwa największe związki terytorialne na terenie Wielkopolski – Aglomerację Kalisko-Ostrowska oraz Metropolię Poznańską. To niezwykle korzystne dla nas rozwiązanie, wiążemy z naszą współpracą olbrzymie nadzieję, zdając sobie sprawę z uwarunkowań jakie występują i jakie będą występowały w następnym okresie funkcjonowania naszego państwa w Unii Europejskiej. Potrzebujemy na naszym terenie, w naszym regionie impulsu rozwojowego, który wskaże nam nowe możliwości dla 24 większych i mniejszych jednostek administracyjnych. Potrzebujemy nakreślenia nowych ram rozwojowych, a jest to możliwe tylko w sytuacji kiedy będziemy współpracować z tak znamienitą uczelnią jaką jest UAM w Poznaniu. Z naszej strony mogę powiedzieć, że zapewniamy Państwa o olbrzymiej chęci i wielkiego wkładu z naszej strony w realizację naszych wspólnych zadań nad budową nowej Strategii rozwoju AKO.

Jako kolejny głos zabrał – Starosta Powiatu Kaliskiego Pan Krzysztof Nosal, który stwierdził: Zawsze tworzenie dokumentów strategicznych jest sprawą bardzo ważną, ponieważ to właśnie od jakości tych dokumentów zależy, jak później będziemy te strategie realizowali. Myślę, że nigdy nie było to tak szalenie ważne, jak teraz, gdyż znajdujemy się w bardzo trudnym momencie historii naszego bycia w Unii Europejskiej. Bardzo wiele się zmienia, mamy przed sobą bardzo wielkie wyzwania. Trudno sobie wyobrazić, że samorządy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, czy Metropolii Poznań będą w stanie zbudować same takie strategie, dlatego na pewno jest potrzebne wizjonerstwo, które będzie uprzedzone badaniami i tutaj bardzo liczymy na współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicz w Poznaniu.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy pewni, że „Strategia rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do roku 2030” będzie dokumentem odpowiadającym potrzebom mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej !

sako screen 300x108 - Współpracujemy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu !

Odsłony: 15

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support