• Data publikacji: 9 czerwca 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 07 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kaliszu odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z prelekcjami przedstawicieli Biura ZIT – Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ oraz Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

W pierwszej części szkolenia omówione zostały dokumentacje konkursowe, kryteria wyboru projektów, oraz zasady oceny wniosków. W drugiej części szkolenia zaprezentowano instrukcji do sporządzania Studium Wykonalności, zasady w oceny oddziaływania na środowisko, oraz wprowadzenie do systemu LSI 2014 – 2020.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: